Quem somos

A Casa Sanguszko de Cultura Polonesa, como é hoje denominada, foi fundada pelo príncipe Roman Sanguszko em 1973. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, que desde 2006 tem a missão de disseminar a cultura polonesa no Brasil, assim como fomentar o intercâmbio cultural com foco na cultura polonesa.

Suas atividades incluem o apoio a exposições de arte, apresentações musicais, exibições de filmes, apresentações teatrais, leituras e conferências, promoção de concursos artísticos e culturais, e outros eventos do gênero.

Os projetos apoiados podem ser de iniciativa própria da entidade ou de outras organizações culturais. São apoiados pela Casa Sanguszko mediante um processo de seleção realizado de forma autônoma pelo Conselho Deliberativo da entidade, anualmente, sendo depois supervisionados por sua equipe executiva.

Dom Kultury Polskiej im. Sanguszki, znany dzisiaj pod taką nazwą, ufundowany został przez księcia Romana Sanguszkę w 1973 roku. Jest prywatną organizacją o charakterze non-profit. Od 2006 roku jej głównym zadaniem jest rozpowszechnianie kultury polskiej w Brazylii, oraz promowanie wymiany kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej.

Zakres działalności Domu Kultury to między innymi: pomoc w organizacji wystaw sztuki, pokazów filmowych, spektakli, odczytów, konferencji, a także konkursów artystyczno-kulturalnych i innych wydarzeń tego typu.

Projekty te tworzone są z inicjatywy własnej instytucji, lub zgłaszane przez inne organizacje kulturalno-oświatowe. Rozpatrywane są i poddawane selekcji rokrocznie przez Zarząd Organizacji, pozostajac pod nadzorem Organu Wykonawczego w trakcie ich realizacji.

The Casa Sanguszko de Cultura Polonesa, as it is currently called, was founded by Prince Roman Sanguszko in 1973. It is a non-profit private entity, since 2006 with the mission to disseminate the Polish culture in Brazil, as well as to stimulate the cultural exchange with focus on the Polish culture.

The Houses activities include the support to art exhibitions, musical performances, movie shows, theatre performances, lectures and conferences, the promotion of artistic and cultural contests and other similar events.

Supported projects may be on the entity’s own initiative or on the initiative of other cultural organizations. Casa Sanguszko provides support through an annual project selection process by the entity’s Board, followed by supervision performed by its executive team.